เกี่ยวกับเรา

หน้าเว็บ suwatbroker-05
LINE_END

     สุวัฒน์โบรกเกอร์ “ศูนย์รวมประกันภัย” บริหารงานโดย นายสุวัฒน์ ถวาย  ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5804015406 ประเภท การจัดการประกันวินาศภัยโดยตรง   โดยมุ่งเน้น การจัดการและบริการด้านประกันวินาศภัย ที่ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรงไปตรงมา

     มีความพร้อมเนื่องด้วยเป็นโบรกเกอร์ที่ลูกค้าสามารถเลือก บริษัทประกันภัย ที่ตรงใจและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ทั้งในเรื่องความคุ้มครอง เบี้ยประกันภัย ศูนย์ซ่อมห้างและอู่ซ่อมมาตรฐานสูง

     สุวัฒน์โบรกเกอร์  มีความเชี่ยวชาญด้าน  ประกันภัยรถยนต์   ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย   ประกันภัยธุรกิจSME  ประกันภัยโรงงานอุตสาหกรรม  ประกันภัยการขนส่งสินค้า  ประกันภัยงานวิศวกรรมก่อสร้าง   ประกันภัยการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ประกันภัยการเดินทางเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ  ประกันภัยเรือ  ประกันอุบัติเหตุ   ประกันสุขภาพ  ประกันชดเชยรายได้  เราพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านตลอดอายุกรมธรรม์

Z

มั่นใจปลอดภัย ประกันภัยสุวัฒน์โบรกเกอร์

หนังสือมอบอำนาจให้รับเบี้ยประกันภัย