ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ ออนไลน์

หน้าเว็บ suwatbroker-05
LINE_END

Big Surprise! เที่ยวเก่ง ก็แจกเก่ง จาก MSIG Travel Easy

  • ซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy ระหว่าง 1 พ.ย. 62 ถึง 31 ม.ค. 63
  • รายเที่ยว เบี้ยทุกๆ 500 บาท/คน รับ starbucks card/e-coupon 100 บาท/คน 
  • คุ้มสุดๆ รายปี รับ starbucks card/e-coupon สูงสุด 700 บาท
  • เบี้ยประกันเดินทาง เริ่มต้น 190 บาท/เที่ยว
  • ยื่นขอวีซ่า VISA  ได้ทุกแผนการเดินทาง
  • เลือกแพคเกจความคุ้มครอง คิดเบี้ยประกัน ออกกรมธรรม์ได้ทันที ⇓⇓⇓

wink https://www.msig-thai.com/suwat/travel

surprisedไม่ว่าคุณจะเดินทางคนเดียว หรือเดินทางเป็นกลุ่มพร้อมกับเพื่อน หรือครอบครัวของคุณ ประกันภัยเดินทางต่างประเทศก็พร้อมดูแลคุณและคนที่คุณรักตลอดทริป สำหรับการเดินทาง 1 ครั้ง ไม่ว่าจะเดินทางไปกี่ประเทศ

winkhttps://th.ebaocloud.com/suwat/travel