เกี่ยวกับเรา

หน้าเว็บ suwatbroker-05
LINE_END

     สำนักงาน สุวัฒน์โบรกเกอร์ (ศูนย์รวมประกันภัย) เปิดดำเนินธุรกิจด้านนายหน้าประกันวินาศภัย ตั้งแต่ วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ถึงปัจจุบัน บริหารงานโดย นายสุวัฒน์ ถวาย  ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5804015406 ประเภท การจัดการประกันวินาศภัยโดยตรง   โดยมุ่งเน้น การจัดการและบริการด้านประกันวินาศภัย ที่ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรงไปตรงมา ปัจจุบันมีลูกค้าที่เราดูแลรวมทุกผลิตภัณฑ์ มากกว่า 1,000 กรมธรรม์ต่อปี

     เรามีบริษัทประกันภัยชั้นนำร่วมเป็นพันธมิตรทางการค้ากับเรา ซึ่งลูกค้าสามารถเลือก บริษัทประกันภัย ที่ตรงใจและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ทั้งในเรื่องความคุ้มครอง เบี้ยประกันภัย ศูนย์ซ่อมห้างและอู่ซ่อมมาตรฐานสูง ดูแลให้บริการคำแนะนำปรึกษาทั้งก่อนการทำประกันภัยและระหว่างทางที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

     สำนักงาน สุวัฒน์โบรกเกอร์  มีความเชี่ยวชาญด้าน  ประกันภัยรถยนต์   ประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัย   ประกันภัยธุรกิจSME  ประกันภัยโรงงานอุตสาหกรรม  ประกันภัยการขนส่งสินค้า  ประกันภัยงานวิศวกรรมก่อสร้าง   ประกันภัยการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ประกันภัยการเดินทางเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ  ประกันภัยเรือ  ประกันอุบัติเหตุ   ประกันสุขภาพ  ประกันชดเชยรายได้  เราพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านตลอดอายุกรมธรรม์

Z

มั่นใจปลอดภัย ซื้อประกันภัยที่สุวัฒน์โบรกเกอร์

หนังสือมอบอำนาจให้รับเบี้ยประกันภัย

ใบอนุญาตินายหน้าประกันวินาศภัยเลขที่ : 5804015406

ใบอนุญาติตัวแทน บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต เลขที่ : 6001031861