เกี่ยวกับเรา

หน้าเว็บ suwatbroker-05
LINE_END

     สำนักงาน สุวัฒน์โบรกเกอร์ (ศูนย์รวมประกันภัย) เปิดดำเนินธุรกิจด้านนายหน้าประกันวินาศภัย ตั้งแต่ วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ถึงปัจจุบัน บริหารงานโดย คุณนันทชัย ถวาย (ชื่อเดิม คุณสุวัฒน์ ถวาย)  ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5804015406 ประเภท การจัดการประกันวินาศภัยโดยตรง   โดยมุ่งเน้น การจัดการและบริการด้านประกันวินาศภัย ที่ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรงไปตรงมา ปัจจุบันมีลูกค้าที่เราดูแลรวมทุกผลิตภัณฑ์ มากกว่า 1,000 กรมธรรม์ต่อปี

     เรามีบริษัทประกันภัยชั้นนำร่วมเป็นพันธมิตรทางการค้ากับเรา ซึ่งลูกค้าสามารถเลือก บริษัทประกันภัย ที่ตรงใจและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ทั้งในเรื่องความคุ้มครอง เบี้ยประกันภัย ศูนย์ซ่อมห้างและอู่ซ่อมมาตรฐานสูง ดูแลให้บริการคำแนะนำปรึกษาทั้งก่อนการทำประกันภัยและระหว่างทางที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

     สำนักงาน สุวัฒน์โบรกเกอร์  มีความเชี่ยวชาญด้าน  ประกันภัยรถยนต์   ประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัย   ประกันภัยธุรกิจSME  ประกันภัยโรงงานอุตสาหกรรม  ประกันภัยการขนส่งสินค้า  ประกันภัยงานวิศวกรรมก่อสร้าง   ประกันภัยการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ประกันภัยการเดินทางเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ  ประกันภัยเรือ  ประกันอุบัติเหตุ   ประกันสุขภาพ  ประกันชดเชยรายได้  เราพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านตลอดอายุกรมธรรม์

Z

มั่นใจปลอดภัย ซื้อประกันภัยที่สุวัฒน์โบรกเกอร์

หนังสือมอบอำนาจให้รับเบี้ยประกันภัย

ใบอนุญาตินายหน้าประกันวินาศภัยเลขที่ : 5804015406

ใบอนุญาติตัวแทน บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต เลขที่ : 6001031861