ประกันภัยทั่วไป

หน้าเว็บ suwatbroker-05
LINE_END

ประกันภัยไข้เลือดออก คุ้มครองอุ่นใจ กรมธรรม์สุขภาพแบบเหมาจ่าย เฉพาะโรคไข้เลือดออก

 • เบี้ยเริ่มต้น 99 บาท

 • เจ็บป่วยพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รับเงินชดเชยรายได้ตามทุนประกัน สูงสุดถึง 50,000 บาท

 • มีให้เลือกถึง 5 แผน ความคุ้มครอง

winkประกันภัยบ้านเพื่อการอยู่อาศัยทุกประเภท กับนำสินแคร์ NSI Care ออกกรมธรรม์ออนไลน์ได้เอง 100% คุ้มครองทุกพื้นที่ทั่วไทย ครอบคลุมทุกความเสี่ยงภัย

 • เบี้ยประกันภัย 400 บาท/ปี
 • คุ้มครองไฟไหม้สูงสุด 300,000 บาท

winkซื้อประกันภัยบ้านออนไลน์ คลิ๊กลิ้งค์  https://bitly.com/32zqa1k

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ   MSIG Golf

เบี้ยประกันภัยรายปีรวม   913.48  บาท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • ให้ความคุ้มครองสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายในขณะที่ท่านกำลังเล่นหรือฝึกซ้อมกอล์ฟอยู่ ณ สโมสรกอล์ฟหรือสนามกอล์ฟที่ได้รับการรับรอง
 • คุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกายรวมถึงการรักษาพยาบาล ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่มีเหตุให้เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัย
 • คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์กอล์ฟและรวมถึงรางวัล “โฮล-อิน-วัน”

คุณสมบัติหลัก

 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกวงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกาย/การสูญเสียชีวิตวงเงินสูงสุด 200,000 บาท
 • ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟวงเงินสูงสุด 20,000 บาทต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง
ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง
 • เงินรางวัลสำหรับ “โฮล-อิน-วัน” วงเงินสูงสุด 15,000 บาท ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด (บาท)

1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

500,000

2. ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย

2.1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 200,000
2.2 ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงไม่เกิน 52 สัปดาห์ 1,000 / สัปดาห์
2.3 ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วนไม่เกิน 52 สัปดาห์ 1,000 / สัปดาห์
2.4 การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 20,000

3. อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ ต่อการสูญเสีย หรือเสียหายแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาประกันภัย

20,000

4. รางวัลพิเศษ สำหรับ โฮล-อิน-วัน

4.1 การแข่งขันเป็นทางการ 15,000
4.2 การแข่งขันทั่วไป 10,000
ความคุ้มครอง

1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

2. ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย

2.1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
2.2 ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงไม่เกิน 52 สัปดาห์
2.3 ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วนไม่เกิน 52 สัปดาห์
2.4 การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

3. อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ ต่อการสูญเสีย หรือเสียหายแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาประกันภัย

4. รางวัลพิเศษ สำหรับ โฮล-อิน-วัน

4.1 การแข่งขันเป็นทางการ
4.2 การแข่งขันทั่วไป